Game Maker Studio:1 - Hareket Eylemleri - Game Maker Turkiye

Bu içerikte, örneklerin hareket eylemleri bölümü hakkında bilgi alacaksınız.

Aşağıdaki eylemlerin tümü, bir nesneyi açtığınızda ve "move" etiketine sahip olduğunuzda gördüğünüz ilk sekmede bulunabilir. Bu eylemlerin tümü bir şekilde odanın içindeki bir objenin hareket etmesi ve konumu ile ilgilidir.

 

Hareket(Move)

Move Fixed
Örneği belirli bir yönde hareket ettirmek için bu eylemi kullanırsınız. Üzerinde ok bulunan düğmeleri kullanarak yönü belirtebilirsiniz. Hareketi durdurmak için orta düğmeyi kullanabilirsiniz. Ayrıca hareketin hızını belirtmeniz gerekir. Bu hız adım başına piksel olarak verilir. Tercihen negatif hız kullanmayın. Birden çok yön belirleyebilirsiniz. Bu durumda rastgele bir seçim yapılır. Bu şekilde bir canavarın sola veya sağa hareket etmesine izin verebilirsiniz.

Move Free
Bir hareketi belirtmenin ikinci yolu budur. Burada kesin bir yön belirtebilirsiniz. Bu 0 ile 360 derece arasında bir açıdır. 0 sağa demektir. Yön saat yönünün tersidir. Yani örneğin 90 derece yukarı doğru bir yönü gösterir. İsteğe bağlı bir yön istiyorsanız "random(360)" yazabilirsiniz. Aşağıda göreceğiniz gibi random fonksiyonu belirtilen değerden daha küçük rastgele bir sayı verir. Fark etmiş olabileceğiniz gibi Göreli(Relative) olarak etiketlenmiş bir onay kutusu vardır. Bunu işaretlerseniz, yeni hareket öncekine eklenir. Örneğin, obje yukarı hareket ediyorsa ve sola biraz hareket eklerseniz, yeni hareket sola doğru olacaktır.

Move Towards
Bu eylem, bir hareketi belirlemenin üçüncü yoludur. Bir konumu ve hızı belirtebilirsiniz. belirttiğiniz hız  belirttiğiniz konuma doğru hareket etmeye başlar. Örneğin, eğer bir merminin uzay gemisinin konumuna doğru uçmasını istiyorsanız uzay gemisi.x, uzay gemisi.y olarak kullanabilirsiniz. Göreli yani "Relative" kutusunu işaretlerseniz, objenin geçerli konumuna göre konumu belirtirsiniz.

Speed Horizontal
Bir objenin hızı yatay bir parça ve dikey bir parçadan oluşur. Bu işlemle yatay hızı değiştirebilirsiniz. Pozitif(+ yönde) bir yatay hız, sağa doğru bir hareket anlamına gelir. Negatif olan, sola hareket anlamına gelir. Dikey hız aynı kalacaktır. Yatay hızı arttırmak için göreli(relative) seçeneğini kullanmalısınız.

Speed Vertical
Bu işlemle dikey hızı değiştirebilirsiniz. Pozitif(+ yönde) bir dikey hız, yukarı doğru bir hareket anlamına gelir. Negatif olan, aşağı hareket anlamına gelir. Yatay hız aynı kalacaktır. Dikey hızı arttırmak için göreli(relative) seçeneğini kullanmalısınız.

Set Gravity
Bu eylem ile belirli objeler için yerçekimi oluşturabilirsiniz. Bir yön (0 ile 360 derece arasında açı) ve bir hız belirtirsiniz ve her adımda, verilen yöndeki bu hız miktarı nesnenin geçerli hareketine eklenir. Normalde çok küçük bir hız artışına ihtiyacınız vardır (0.01 gibi). Genellikle aşağı doğru bir yön için (270 derece) ayarlamalısınız. Göreli(Relative) kutusunu işaretlerseniz, yerçekimi hızını artırırsınız. Gerçek hayatın aksine, farklı nesnelerin farklı yerçekim yönlerine sahip olabileceğini unutmayın.

Reverse Horizontal
Bu eylem ile objenin yatay hareketini tersine çevirirsiniz. Nesne bir duvarla çarpıştığında kullanılabilir.

Reverse Vertical
Bu eylem ile objenin dikey hareketini tersine çevirirsiniz. Nesne bir duvarla çarpıştığında kullanılabilir.

Set Friction
Objeler Sürtünme ayarı ile hareket ettiklerinde yavaşlarlar. Sürtünme miktarını siz belirlersiniz. Her adımda, hız 0 oluncaya kadar bu değer azalır. Genellikle küçük bir sayı ayarlarsınız. (0.01 gibi).

Atlama-Zıplama(Jump)

Jump to Position
Bu eylemi kullanarak objeyi belirli bir konuma yerleştirebilirsiniz. Yalnızca x ve y koordinatlarını belirtirsiniz ve obje, referans noktası bu konumda olacak şekilde yerleştirilir. 

Jump to Start
Bu eylem, objeyi ilk oluşturulduğu konuma gönderir.

Jump to Random
Bu eylem, örneği odada rastgele bir konuma taşır. objenin başka katı(Solid) bir obje ile kesişmediği konumlar seçilir. Kullanılan yapışmayı belirtebilirsiniz. Pozitif değerler belirtirseniz, seçilen koordinatlar belirtilen değerlerin tam sayı katları olur. Bu, örneğin, örneğin oyununuzdaki hücrelerle (varsa) uyumlu olmasını sağlamak için kullanılabilir. Ayrı bir yatay yakalama ve dikey yakalama belirleyebilirsiniz.

Align to Grid
Bu eylemle, objenin konumunu bir ızgaraya gönderebilirsiniz. Hem yatay hem de dikey yapışma değerini (yani, ızgaradaki hücrelerin boyutunu) belirtebilirsiniz. Bu, objelerin ızgarada kalmasını sağlamak için çok yararlı olabilir.

Wrap Screen
Bu eylemle, bir örneğin etrafına sarılmasına izin verebilirsiniz, yani obje odanın bir tarafından ayrıldığında diğer tarafında yeniden görülür. Bu eylem normalde Dış olayda kullanılır. Örneğin, sarma işleminin çalışması için bir hıza sahip olması gerektiğini unutmayın(Hspeed, Vspeed), Yalnızca yatay mı, yalnızca dikey mi, yoksa her iki yönde de sarılacağını belirtebilirsiniz.

Move to Contact
Bu eylemde, obje bir başka objeyle temas ederse temas eden objeyi belirli bir yöne taşıyabilirsiniz. Mevcut konumda zaten bir çarpışma varsa örnek taşınmaz. Aksi takdirde, örnek bir çarpışma meydana gelmeden hemen önce yerleştirilir. 

Bounce
Bu eylemi bir objeyle çarpışma olayına(Collision Eventa) yerleştirdiğinizde, Çarpan obje çarpılan objeden sanki top gibi seker. Parametreyi false olarak ayarlarsanız, yalnızca yatay ve dikey duvarlar doğru şekilde işlenir. True ayarladığınızda, eğimli (ve hatta kavisli) duvarlar işlenir. yalnızca katı nesnelere mi yoksa tüm nesnelere mi çarpınca sekeceğini belirtebilirsiniz.

Patikalar(Paths)

Set Path
Bu eylemle, objenin belirli bir yolu izlemesi gerektiğini belirtebilirsiniz. İzlenmesi gereken yolu ve adım başına piksel cinsinden hızı belirtirsiniz. Hız pozitif olduğunda, obje yolun başlangıcında başlar. Negatifse, sonunda başlar. Daha sonra bitiş davranışını, yani yolun sonuna ulaşıldığında ne olması gerektiğini belirtirsiniz. Hareketi durdurmayı, baştan yeniden başlatmayı, geçerli konumdan yeniden başlatmayı veya hareketi tersine çevirmeyi seçebilirsiniz. Son olarak, yolun mutlak olarak görülmesi gerektiğini belirtebilirsiniz, yani konum yolda belirtildiği gibi olacaktır (bu, odadaki belirli bir yerde yolu tasarladığınızda yararlıdır)

End Path
Obje için belirlediğiniz Path(Patikanın) yolunu durdurmak için bu eylemi kullanabilirsiniz.


Path Position
Bu eylemle, objenin yoldaki geçerli konumunu değiştirebilirsiniz. Bu, 0 ile 1 arasında bir değer olmalıdır (0 = başlangıç, 1 = bitiş).

Path Speed
Bu eylemle, objenin yoldaki hızını değiştirebilirsiniz. Negatif bir hız, örneği yol boyunca geriye doğru taşır. Yol boyunca hareketi geçici olarak durdurmak için 0 olarak ayarlayın.

Adımlar(Steps)

Step Towards
Bu eylemle bir konum ve bir hız belirtirsiniz ve obje hız ile konuma doğru hareket etmeye başlar.


Step Avoid

Bu eylem, "Step Towards" eylemine benzer. Bununla birlikte, örnek yalnızca belirli bir hızda belirtilen x ve y konumuna doğru hareket etmekle kalmaz, aynı zamanda yolda karşılaştığı belirtilen objelerden aktif olarak kaçınmaya çalışır. Kaçınacağı objeler Solid(Katı) olarak işaretlenenler ya da genel olarak tüm örnekler olabilir ve bu şekilde örneğiniz için temel bir Yapay Zeka türü oluşturabilirsiniz. 

Benzer İçerikler :


GameMaker:Studio Giriş

230

11 December 2019

GameMaker:Studio Sprite Yüklemek

175

12 December 2019