Game maker: Skor Eylemleri - Game Maker Turkiye

Skor Eylemleri

Skor eylemleri, puan, yaşam ve sağlık gibi şeylerle ilgilenen eylemlerdir.

Çoğu oyunda bir tür puan vardır ve oyuncu genellikle sağlık veya yaşam (veya her ikisi) olacaktır. Şimdi, bunu kendiniz ayarlamak için değişken ve soru eylemlerini kullanabilirsiniz,

Score

Set Score
Bu işlemle skoru istediğiniz bir değere ayarlayabilirsiniz. "Score" un global bir değişken olduğuna dikkat edin, bu eylem herhangi bir nesneye yerleştirilebilir.

Test Score
Bu eylem, score sabitinin değerini sizin girdiğiniz değer ile karşılaştırır, bu eylemi ayarlarken 3 şekilde kontrol edebilirsiniz. Equal To(Eşit ise), Smaller Than (Daha küçükse) ve Larger Than(Daha büyükse), eğer kontrol değişkeni verdiğiniz ayarları doğrularsa "True" değerini döndürür ve bir sonraki eyleme geçer. Ayrıca "NOT" kutusunu işaretlerseniz, verdiğiniz değerler doğru değilse "False" değerini döndürecektir.


Draw Score (Skoru Göster)
Score değişkenini ekranın herhangi bir yerine yazdırmak için bu eylemi kullanabilirsiniz, sadece değerin yanında gösterilecek konumu ve yazı girin. Bu işlemin yalnızca Draw Olayında(Draw Event) kullanılabildiğini unutmayın.

Clear Highscore
Bu eylemle GameMaker: Studio'ya yüksek puan tablosunu temizlemesini söylüyorsunuz. Uyarı! Bu geri alınamaz!

Lives (Canlar)

Set Lives
GameMaker: Studio'da yer alan bir başka global değişken de Lives yani canlardır. Normalde oyunun başında 3 gibi bir değere ayarlarsınız ve daha sonra oyuncu ilerledikçe ne olduğuna bağlı olarak sayıyı azaltır veya artırırsınız. 

Test Lives
Bu soru eylemi ile yaşam sayısının belirli bir değere ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilirsiniz. Değeri ve yaşam sayısının değere eşit, daha küçük veya daha büyük olması gerektiğini belirtirsiniz. Bu, objenin, oyuncunun toplayabileceği yaşamları sınırlamak ve böylece maksimum değerin üzerine çıkmasını önlemek için kullanılabilir.

Draw Lives
Yaşam sayısını doğrudan ekrana yazdırmak için bu eylemi kullanabilirsiniz. Yaşam sayısının önüne yerleştirilmesi gereken konumu ve yazıyı girersiniz ve yaşam sayısı geçerli yazı tipinde çizilir. Bu işlemin yalnızca Draw Olayında(Draw Event) kullanılabildiğini unutmayın.

Draw Life Images
Birçok oyun, yaşamları düz metin yerine bir çeşit grafikle temsil etmeyi tercih eder, böylece efekti elde edebilirsiniz. Her yaşam için kullanılacak konumu ve hareketli grafik görüntüsünü belirtirsiniz ve belirtilen konumda yaşam sayısı görüntü olarak çizilir. Bu işlemin yalnızca Draw Olayında(Draw Event) kullanıldığını unutmayın

Health (Sağlık)

Set Health
GameMaker yerleşik bir Health(Sağlık) değişkeni bulunmaktadır. Skor ve yaşam için önceki eylemler gibi, sağlık eylemini ayarlamak ve değiştirmek için bu eylemi kullanabilirsiniz. Sağlığı belirli bir değere ayarlamak için bu eylemi kullanırsınız, ve değerin 0 ile 100 arasında olması gerektiğini unutmayın.

Test Health
Bu soru eylemi ile sağlık değerinin belirli bir değere ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilirsiniz. sağlık değerinin, girilen değere eşit, daha küçük veya daha büyük olması gerektiğini belirtirsiniz. Bu eylemi, karakterin yaşamının 100'ün üzerine çıkmaması veya 0'ın altına indiğinde karakterin ölüm olayını gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz.

Draw Health
Hepimiz, oyunda çekilen oyuncuların sağlığını, oyuncunun durumu değiştikçe artan veya azalan bir çubuk şeklinde gördük, bu eylem, sağlık değişkenini de bu şekilde çizmenize izin veriyor. Sağlık 100 olduğunda bar dolu olarak, 0 olduğunda boş olarak gözükür ve sağlık çubuğunun konumunu ve boyutunu, ayrıca çubuğun rengini ve arka planını ayarlayabilirsiniz.

Benzer İçerikler :


GameMaker:Studio Giriş

230

11 December 2019